Korektury, QA, hodnocení kvality

Standardní součástí překladových projektů jsou korektury cílového jazyka, na kterých pracuje vyškolený tým interních i externích korektorů. I ten nejlepší překladatel může chybovat a prací korektora je zkontrolovat, zda přeložený text odpovídá zdroji a je správný i po jazykové stránce. Pro naše stálé zákazníky jsou korektury samozřejmostí a automaticky vyžadují její provedení. Tuto službu ale poskytujeme i samostatně – pokud klient má již překlad k dispozici a chce pouze zkontrolovat, zda je terminologicky a jazykově správný, může se na nás obrátit.

Další související službou je QA (Quality Assurance / LSO (Linguistic sign-off) / proofing) na výstupním formátu, kterým jsou v naprosté většině formáty pdf, html nebo dokumenty MS Office (doc/docx, rtf). Cílem této kontroly je ověřit, zda byl přeložený text zpracován do cílového formátu správně a zda výstupní dokument odpovídá zdroji po všech stránkách (např. zda obsahuje všechen text a zda některé z částí nechybí, zda neobsahuje text jiného jazyka, pokažené speciální znaky nebo jiné nedostatky). Ta služba je pro naše stálé zákazníky zahrnuta v ceně překladu.

Naše společnost také nabízí službu hodnocení kvality překladu od jiných překladatelů. Vypracujeme nezávislé posouzení kvality překladů dle standardních lokalizačních kritérií s ohledem na instrukce, terminologickou a jazykovou správnost. K dispozici jsou hodnocení čistě odborného charakteru (terminologické, prováděné zejména na glosářích a terminologických databázích), ale také charakteru čistě jazykového (prováděné odborným lingvistou). Nejčastější službou je však kombinace odborného a jazykového hodnocení kvality. Doplňkovou službou je tzv. „arbitration“, o kterou nás klienti žádají v případě, že se dvě strany po vypracování hodnocení kvality překladu jedné z nich neshodnou na vhodnějším překladovém řešení. V takovém sporu pak plníme roli nezávislé třetí strany, která má tento spor rozsoudit a rozhodnout, který z argumentů je vzhledem ke všem skutečnostem platný.

Lékařské překlady

Dodáváme odborné překlady z oboru kardiologie, chirurgie, pediatrie, farmakologie, stomatologie, onkologie, biotechnologie a mnoha dalších.

Lokalizace webových stránek

V dnešní době je internetová strategie, která pomáhá podporovat globální prodej produktů bez ohledu na hranice, nezbytností.

Lokalizace softwaru

Lokalizace softwaru je jednou z hlavních náplní naší práce. Nabízíme širokou škálu služeb, které pomáhají našim klientům úspěšně distribuovat produkty na středoevropském trhu.

Technické překlady

Technické texty z nejrůznějších oblastí tvoří další a velmi významnou skupinu našich projektů.
workflow
organizacni-struktura