Správa terminologie

Pro naše dlouhodobé klienty je správa terminologie podstatnou součástí překladových projektů, protože konzistentní terminologie zajišťuje správnou a přesnou komunikaci napříč trhy všech zemí. Každý zákazník proto usiluje o to, aby terminologie používaná v překladech byla správná a aby se překládané texty v používané terminologii příliš nelišily. Jedním ze způsobů, jak tato překladová úskalí řešit, je používat malý tým překladatelů, kteří mezi sebou úzce spolupracují. To je však u velkých a také u dlouhodobých projektů obtížné. Ideálním řešením je proto terminologii stanovit již zpočátku spolupráce (např. vytvořit glosáře a terminologické databáze), aby nedocházelo k vytváření překladových variant. Klient, případně naši odborníci ve spolupráci s klientem, vybere termíny, které budou zařazeny do terminologických databází, přeložíme je a předáme klientovi ke schválení. Schválenou terminologii v podobě glosářů (nebo terminologických databází jako např. Multiterm pro nástroj Trados) poté důsledně používáme při každém překladu pro daného zákazníka. Tento postup zaručí, že v překladech používáme pouze terminologii, kterou klient schválil, a pomáhá nám splnit zákazníkovy požadavky.

Lékařské překlady

Dodáváme odborné překlady z oboru kardiologie, chirurgie, pediatrie, farmakologie, stomatologie, onkologie, biotechnologie a mnoha dalších.

Lokalizace webových stránek

V dnešní době je internetová strategie, která pomáhá podporovat globální prodej produktů bez ohledu na hranice, nezbytností.

Lokalizace softwaru

Lokalizace softwaru je jednou z hlavních náplní naší práce. Nabízíme širokou škálu služeb, které pomáhají našim klientům úspěšně distribuovat produkty na středoevropském trhu.

Technické překlady

Technické texty z nejrůznějších oblastí tvoří další a velmi významnou skupinu našich projektů.
workflow
organizacni-struktura