Lékařské překlady

detail_lekar

Dodáváme odborné překlady z oboru kardiologie, chirurgie, pediatrie, farmakologie, stomatologie, onkologie, biotechnologie a mnoha dalších. Překlady se většinou zaměřují na nástroje (např. chirurgické, ortopedické a další), které naši klienti nově zavádí na český trh a také na software a návody k obsluze přístrojů různých funkcí, například systémy pro diagnostické testování a zobrazování (rentgeny, ultrazvukové systémy, přístroje pro magnetickou rezonanci – MR, počítačovou tomografii – CT, nukleární medicínu nebo tomografii pozitronového záření – PET), přístroje určené k monitorování pacientů a systémy na podporu dýchání, defibrilátory, laboratorní analyzátory a mnoho dalších.

Další významnou oblastní jsou překlady klinických studií a příbalových letáků, které splňují požadavky Evropské lékové agentury (EMA). Překládáme také texty a zařízení, které jsou určeny pro pacienty a u nichž je tedy nutné skloubit odbornost se srozumitelností, např. dotazníky či elektronické diáře.

Na všech překladech z oblasti medicíny pracují interní nebo externí překladatelé, kterými jsou lékaři a odborníci z příslušných oblastí. Dále spolupracujeme s externími konzultanty, kteří jsou k dispozici v případě nutnosti rozsáhlejších odborných konzultací. Týmová práce je zárukou vysoké kvality a odborné správnosti cílových textů.

Lékařské překlady

Dodáváme odborné překlady z oboru kardiologie, chirurgie, pediatrie, farmakologie, stomatologie, onkologie, biotechnologie a mnoha dalších.

Lokalizace webových stránek

V dnešní době je internetová strategie, která pomáhá podporovat globální prodej produktů bez ohledu na hranice, nezbytností.

Lokalizace softwaru

Lokalizace softwaru je jednou z hlavních náplní naší práce. Nabízíme širokou škálu služeb, které pomáhají našim klientům úspěšně distribuovat produkty na středoevropském trhu.

Technické překlady

Technické texty z nejrůznějších oblastí tvoří další a velmi významnou skupinu našich projektů.
workflow
organizacni-struktura