• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Ďalšie služby

Viacjazyčné DTP

Pre našich zákazníkov pripravujeme materiály na tlač vo všetkých európskych jazykoch. Vždy sa snažíme vyjsť našim klientom maximálne v ústrety a dodržať všetky požiadavky a termíny. Náš systém riadenia kvality zaisťuje, že rýchlosť dodávky nikdy nepriaznivo neovplyvní jej kvalitu.

Viac

Jazykové kombinácie

Spoločnosť Ando Translations ponúka preklady v nasledujúcich jazykových kombináciách:

gb Angličtina
cz čeština
sk slovenčina
pl poľština
hu maďarčina
si slovinčina
hr chorvátčina
ro rumunčina
bg bulharčina
rs srbčina
ru ruština

Viac

Správa terminológie

Správa terminológie predstavuje pre našich dlhodobých klientov podstatnú súčasť prekladových projektov, keďže konzistentná terminológia zaručuje správnu a presnú komunikáciu na všetkých trhoch.

Viac

Korektúry, QA, hodnotenie kvality

Štandardnou súčasťou prekladových projektov sú korektúry cieľového jazyka, na ktorých pracuje vyškolený tím interných aj externých korektorov. Chyby sa nevyhýbajú ani tým najlepším prekladateľom a úlohou korektora je skontrolovať, či preložený text zodpovedá zdrojovému textu a či je správny z jazykového hľadiska.

Viac

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.