• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Korektúry, QA, hodnotenie kvality

Štandardnou súčasťou prekladových projektov sú korektúry cieľového jazyka, na ktorých pracuje vyškolený tím interných aj externých korektorov. Chyby sa nevyhýbajú ani tým najlepším prekladateľom a úlohou korektora je skontrolovať, či preložený text zodpovedá zdrojovému textu a či je správny z jazykového hľadiska. Naši stáli zákazníci pokladajú korektúry za samozrejmosť a automaticky ich vyžadujú. Túto službu poskytujeme aj samostatne. Napríklad sa na nás môže obrátiť klient, ktorý má k dispozícii preklad a chce len skontrolovať, či je terminologicky a jazykovo správny.

Súvisiacu službu predstavuje QA (Quality Assurance/LSO (Linguistic sign-off)/proofing) na výstupnom formáte, ktorým je vo väčšine prípadov pdf, html alebo formát dokumentov aplikácie MS Office (doc/docx, rtf). Cieľom takejto kontroly je overiť, či je preložený text správne spracovaný do cieľového formátu a či výstupný dokument zodpovedá zdroju po všetkých stránkach (napr. či obsahuje celý text, či v ňom nechýba niektorá časť, či neobsahuje text z iného jazyka, poškodené osobitné znaky alebo či nemá iné nedostatky). Táto služba je pre našich stálych zákazníkov zahrnutá do ceny prekladu.

Naša spoločnosť taktiež ponúka službu hodnotenia kvality prekladu iných prekladateľov. Vypracujeme nezávislé posúdenie kvality prekladov podľa štandardných lokalizačných kritérií so zreteľom na pokyny, terminologickú a jazykovú správnosť. Vypracujeme hodnotenie výlučne odborného charakteru (terminologické, najmä v prípade glosárov a terminologických databáz), ale aj výlučne jazykové hodnotenie (pripravené jazykovým odborníkom). Najčastejšou službou je však spojenie odborného a jazykového hodnotenia kvality. Ako doplnkovú službu ponúkame tzv. arbitráciu (arbitration), o ktorú nás klienti žiadajú v prípade, že jedna strana vypracovala hodnotenie kvality prekladu druhej strany, ale nedokážu sa zhodnúť na najvhodnejšom prekladovom riešení. V takomto spore fungujeme ako nezávislá tretia strana, ktorá má spor rozsúdiť a na základe všetkých skutočností rozhodnúť o platnosti jednotlivých argumentov.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.