• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Správa terminológie

Správa terminológie predstavuje pre našich dlhodobých klientov podstatnú súčasť prekladových projektov, keďže konzistentná terminológia zaručuje správnu a presnú komunikáciu na všetkých trhoch. Každý zákazník má záujem na tom, aby sa v preklade použila správna terminológia a aby sa jednotlivé texty z terminologického hľadiska príliš nelíšili. Jedným zo spôsobov riešenia takýchto úskalí prekladu je zapojenie malého tímu prekladateľov, ktorí medzi sebou úzko spolupracujú. To je však zložité pri veľkých a dlhodobých projektoch. Ideálnym riešením je vymedziť terminológiu na začiatku spolupráce (napr. vytvoriť glosáre a terminologické databázy), aby nevznikali prekladové varianty. Klient, prípadne naši odborníci v spolupráci s klientom, vyberú termíny, ktoré sa zaradia do terminologických databáz, preložia a odošlú klientovi na schválenie. Schválenú terminológiu vo forme glosárov (alebo terminologických databáz, ako sú napríklad Multiterm pre prekladateľský softvér Trados) potom dôsledne používame pri každom preklade pre daného zákazníka. Tento postup zaručí, že sa v preklade použije len terminológia schválená klientom a pomáha nám plniť požiadavky zákazníkov.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.