• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Viacjazyčné DTP

Pre našich zákazníkov pripravujeme materiály na tlač vo všetkých európskych jazykoch. Vždy sa snažíme vyjsť našim klientom maximálne v ústrety a dodržať všetky požiadavky a termíny. Náš systém riadenia kvality zaisťuje, že rýchlosť dodávky nikdy nepriaznivo neovplyvní jej kvalitu. Úzka spolupráca medzi prekladateľmi a operátormi DTP, filtre pre databázy prekladových pamätí, skúsenosti s aplikáciami na sadzbu a ich dôkladný výber vzhľadom na konkrétny projekt – to všetko umožňuje vytvorenie viacjazyčných dokumentov podľa optimálneho finančného a časového plánu. Včasná a presná komunikácia a flexibilný prístup k riešeniu projektov umožňujú bezproblémové začlenenie dodatkov a zmien v dokumentácii produktu doplnených na poslednú chvíľu.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.