• lek-sk

Lekárske preklady

detail_lekar

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších. Preklady sa väčšinou týkajú nástrojov (napr. chirurgických, ortopedických atď.), ktoré naši klienti uvádzajú na český trh, ale aj softvéru a návodov na obsluhu prístrojov s rôznymi funkciami, napríklad systémov diagnostického testovania a zobrazovania (röntgeny, ultrazvukové systémy, prístroje pre magnetickú rezonanciu, počítačovú tomografiu – CT, nukleárnu medicínu alebo tomografiu pozitrónového žiarenia – PET), prístrojov určených na monitorovanie pacientov a systémov na podporu dýchania, defibrilátorov, laboratórnych analyzátorov atď.

Pripravujeme preklady klinických štúdií a príbalových informácií, ktoré spĺňajú požiadavky Európskej agentúry pre lieky (EMA). Prekladáme texty a zariadenia určené pre pacientov, pri ktorých treba skĺbiť odbornosť so zrozumiteľnosťou, ako sú napríklad dotazníky či elektronické diáre.

Všetky lekárske preklady pripravujú interní alebo externí prekladatelia, ktorí sú lekári a odborníci z príslušných oblastí. Spolupracujeme aj s externými konzultantmi, ktorí nám podľa potreby poskytujú rozsiahlejšie odborné konzultácie. Tímová práca je zárukou vysokej kvality a odbornej správnosti cieľových textov.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.