• soft-sk

Lokalizácia softvéru

detail_software
Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu. Lokalizácia softvéru je komplexná služba, ktorú netvorí len preklad: softvér sa pri preklade musí prispôsobiť miestnym zvyklostiam. Po preklade nasleduje testovanie, ktoré pomôže odstrániť prípadné funkčné a prekladové problémy. So softvérom súvisí veľké množstvo sprievodných textov – používateľské príručky, propagačné materiály a súbory funkcie Pomocník. Všetky uvedené dokumenty dodávame pripravené na profesionálnu tlač alebo zverejnenie na webe.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.