• web-sk

Lokalizácia webových lokalít

lokalizace_detail
V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou. Ponúkame dokonalé viacjazyčné riešenia zabezpečujúce globalizáciu vašich internetových stránok. Jednoduchý preklad textu do cieľového jazyka nestačí: lokalizácia predstavuje zložitý postup prispôsobenia všetkých aspektov webovej lokality kultúre a zvykom cieľovej krajiny. Vďaka bohatým skúsenostiam s lokalizáciou a spracovaním podobných projektov (vrátane úpravy zdroja, zmeny dizajnu a testovania) môžeme našim klientom pomôcť pri príprave skutočne medzinárodných internetových stránok. Samozrejmosťou je expresné riešenie textových aktualizácií existujúcich internetových stránok tak, aby boli vždy aktuálne a obsahovali presné informácie.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.