• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Softvér

Preklady a lokalizácia sa spracovávajú aplikáciami CAT (Computer Aided Translation), ktoré umožňujú prístup k prekladovým pamätiam a terminologickým databázam. Strojový preklad poskytujeme len výnimočne na výslovné želanie zákazníka. Medzi hlavné prekladateľské nástroje, s ktorými naši prekladatelia a korektori pracujú, patria:

  • SDL Trados (vrátane Trados Studio 2015),
  • SDLX,
  • Idiom,
  • Passolo,
  • MemoQ,
  • WordFast,
  • alebo zákaznícke aplikácie, napríklad Translation Workspace spoločnosti Lionbridge.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.