• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Spracovanie zákazky

Príjem zákaziek a komunikáciu s klientmi má na starosti tím projektových manažérov. Každý z nich sa stará o niekoľko dlhodobých zákazníkov. Na riadení rozsiahlejších projektov sa podieľajú dvaja (prípadne viacerí) projektoví manažéri. Projektový manažér prevezme od klienta zákazku a pokyny a naplánuje postup prekladu tak, aby sa dodržal termín stanovený zákazníkom. Zároveň zvolí najvhodnejší tím prekladateľov a kontrolórov, ktorí spracujú zákazku podľa dodaných pokynov. Preložené súbory sa vrátia k projektovému manažérovi, ktorý skontroluje, či texty zodpovedajú pokynom, finalizuje projekt a odovzdá hotový preklad zákazníkovi.

Opísaný cyklus je veľmi zjednodušený, v skutočnosti je len máloktorý prekladový projekt takýto priamočiary. Väčšina zákaziek zahŕňa ďalšie stupne, keďže na preklade a jeho kontrole sa podieľa viac osôb, ktoré sa (samé alebo v spolupráci s klientom) snažia riešiť priebežne vznikajúce problémy a zodpovedajú za výslednú kvalitu (hodnotenie kvality, interné a externé riešenie terminologických otázok a pod.).

Podrobnejšiu ukážku spracovania zákazky nájdete tu.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.