• lek-sk
  • tech-sk
  • web-sk
  • soft-sk

Vedenie spoločnosti

Vedenie

  • Jaroslav Sedlář, výkonný riaditeľ
  • Martina Sedlářová, financie
  • Milena Pešková, office management

Organizačná štruktúra

graf-maly

Členovia tímu

Väčšina našich zamestnancov a externých spolupracovníkov absolvovala vysokú školu so zameraním na informačné technológie alebo jazyky. Ich dlhoročné prekladateľské skúsenosti sú zárukou kvality aj pri tých najnáročnejších zákazkách.

Noví pracovníci absolvujú test jazykových a odborných znalostí a následne dôkladné zaškolenie. Okrem profesionálnych prekladateľov a korektorov spolupracujeme s lekármi, odborníkmi na informačné technológie a ďalšie špecializované odbory (najmä priemyslové), DTP a pod. Vďaka tímovej spolupráci a maximálnemu nasadeniu jednotlivých členov tímu zaisťuje spoločnosť Ando Translations špičkovú kvalitu dodávaných produktov.

Aktuálna zamestnanecká štruktúra spoločnosti:

Interní prekladatelia/korektori 12
Externí prekladatelia 65
Pracovníci zaisťujúci testovanie 2
Odborníci na IT 4
Odborníci na DTP 2
Projektoví manažéri 6
Pracovníci kontroly kvality 3
Administratíva a financie 3

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.