• tech-sk

Technické preklady

vykres

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí. Zameriavame sa najmä na preklady manuálov a servisných príručiek pre automobily, stavebné a ťažké stroje. Tieto texty sú určené odborníkom (technikom), ako aj vodičom a obsluhe strojov. Lokalizujeme taktiež príručky na obsluhu lokomotív, osobných výťahov a strojov z oblasti automatizácie výroby.

Ďalej spracovávame marketingové preklady – reklamné texty ponúkajúce konkrétny produkt, ako aj texty predstavujúce jednotlivé spoločnosti. S týmto typom projektov súvisia preklady interných dokumentov našich klientov, napríklad preklady zápisníc rokovaní, pravidiel správania, etických kódexov a podobne. Ďalšiu oblasť tvoria preklady finančného a právneho charakteru pre rozmanité druhy produktov. Pri právnych textoch zabezpečujeme súdne overenie prekladu.

Lekárske preklady

Dodávame odborné preklady z odboru kardiológie, chirurgie, pediatrie, farmakológie, stomatológie, onkológie, biotechnológie a mnohých ďalších.

Lokalizácia webových lokalít

V dnešnej dobe sa internetová stratégia, ktorá pomáha podporovať globálny predaj produktov bez ohľadu na hranice, stala nutnosťou.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomáhajú našim klientom úspešne distribuovať produkty na stredoeurópskom trhu.

Technické preklady

Ďalšiu a veľmi významnú skupinu našich projektov tvoria technické texty z najrôznejších oblastí.